Naturreservat Teleborg

Naturreservatet ligger kring vattentornet och avgränsas i väster och norr av bebyggelse och i öster av sjön Trummen. Det finns kuperad terräng, öppna fält, blomrika hagmarker, lövridåer och barrskog.

Längst ner vid Skirviken ligger ett våtmarksområde som är fågelskyddsområde. Där finns även två fågeltorn. Markerna kring Teleborg har varit bebodda och brukade ända sedan stenåldern. De äldsta spåren av människor är två gravfält från yngre järnåldern.

Det finns flera vandringsstigar genom reservatet och även en rastplats med fantastisk utsikt över Växjö och naturen omkring. Det finns gott om liv i detta naturreservat, till exempel hittar du fågelarterna trana, storspov, sånglärka, nötkråka, törnsångare, brun kärrhök och entita.

Här växer gullviva, jungfrulin, ängsvädd och slåttergubbe på ängarna och på träd växer mossor och lavar, som exempelvis gulpudrad spiklav, puderfläck, sotlav och fällmossa. Här finns det båda gamla ekar, vildapel och hassel.

Hundar är väldigt välkomna till Bokhultets naturreservat men glöm inte att alltid följa de regler som finns.

Regler för hundar i naturreservat Länk till annan webbplats.

Naturreservatet sköts av Växjö kommun.

Mer information

Naturreservatet Teleborg
351 12 Växjö Växjö

HÄR ÄR NÅGRA FLER TIPS FRÅN OSS!

Sidan uppdaterades den