Naturreservat Bokhultet

Sjön, skogarna och de öppna hagmarkerna bjuder på spännande naturupplevelser året runt. Här kan man jogga, cykla eller promenera.

Största delen av landområdena är skogbeväxta, mest med bokskog. Bokskogen är speciell på så sätt att det inte växer så mycket under träden, och att bokträden får en ljuvlig ljusgrön färg vid lövsprickningen på våren. Området är variationsrikt både vad gäller växt- och djurliv. Inom området har nästan 200 fågelarter observerats, som till exempel mindre hackspett, stenknäck och mindre flugsnappare. Därför finns det även ett fågeltorn i reservatet. Här finns även en mängd sällsynta arter av insekter, svampar, mossor och lavar, exempelvis fjärilen violettkantad guldvinge och koralltaggsvamp. Skogens höga ålder, alla grova träd och de multnande stammarna gör att många arter trivs i området. Förutom skog finns här även kärr, slåtteräng, strand, våtmark och tallmosse. Hundar är väldigt välkomna till Bokhultets naturreservat men glöm inte att alltid följa de regler som finns.

Regler för hundar i naturreservat Länk till annan webbplats.

Det finns tre slingor i området i färgerna röd, gul och blå.

Naturreservatet sköts av Växjö kommun.

Mer information

Bokhultet
352 59 Växjö Växjö

HÄR ÄR NÅGRA FLER TIPS FRÅN OSS!

Sidan uppdaterades den