Kronobergs slottsruin

Kronobergs biskopsborg byggdes under 1300-talet. Successivt utvecklades befästningen till en borg av trä och sten. År 1542 övertogs Kronoberg av Nils Dacke och hans upprorsmän. Efter Dackefejden 1543 övertog kung Gustav Vasa Kronoberg.

Gustav Vasa lät bygga ut borgen till en stark befästning med många kanoner. Syftet var främst att ge kungamakten en befäst punkt i Småland för att förhindra fler uppror. Efter hand blev slottet emellertid en del av det nationella försvaret och belägrades av danskar vid några tillfällen. Med freden i Roskilde 1658 förlorade Kronoberg sin militära betydelse och fick fortsätta att förfalla.

Vid ruinen ligger Ryttmästargårdens café samt hemmahamnen för Smålands Ångbåt S/S Thor.

Mer information

Kronobergs slottsruin
352 60 Växjö Växjö

HÄR ÄR NÅGRA FLER TIPS FRÅN OSS!

Sidan uppdaterades den