Fornborgen Gripeberg

Fornborgen Gripeberg ligger vid Sandsbro, norr om Växjö och är en bergshöjd, som avgränsas av stup och murar.

Fornborgen verkar vara byggd och använd under bronsåldern, inom perioden 1600-400 f. Kr. Stenpackningarna innanför murarna liknar gravar från bronsåldern. Gripeberg tolkas som en monumental, kultisk plats från bronsåldern. På lite avstånd, men i närheten av Gripeberg finns mängder av odlingslämningar, gravar, hällristningar och sannolikt även boplatser från bronsåldern.

Idag är Gripeberg en fornlämning inom ett naturreservat där många människor rör sig. Det enda som syns ovan mark är istidens hällar och block och bronsålderns murar som hägnar in bergstoppen. Alla spår ligger dolda under marken.

Mer information

Notteryds naturreservat
355 92 Växjö Växjö

HÄR ÄR NÅGRA FLER TIPS FRÅN OSS!

Sidan uppdaterades den 11 september 2020