Växjös parker

I Växjö har vi alltid nära till parker, sjöar och natur.

Vi jobbar ständigt och på många sätt för att vara Europas grönaste stad. Bland annat genom att skapa tillgänglighet och innehåll som lockar alla åldrar till utevistelse i olika former. Det bidrar verkligen till livskvalitet och hälsa.

På smålänningars vis, med seghet, påhittighet och företagsamhet,
utvecklar vi våra steniga marker, djupa granskogar och vackra sjöar till det vi kallar – Parkliv på Småländska.

Här samsas prunkande växtlighet med ytor för såväl aktivitet som avkoppling.

Rosenträdgård i Arabyparken

Arabyparken är en härlig stadsdelspark med vacker parkskog,
en pelarsalsliknande bokskog, generösa gräsytor, en nyanlagd lekplats och en rosenträdgård.

Rosenträdgården i Arabyparken är en sortimentträdgård med ett femtiotal vackra, robusta, långlivade och lättskötta rosor lämpade för denna del av landet. Här finns såväl gammaldags som moderna buskrosor, vildrosor och klätterrosor. Rabattrosorna, som är de vanligaste rosorna i Sveriges publika trädgårdar, har utelämnats eftersom de är skötselkrävande och förhållandevis kortlivade.

Rosorna i Arabyparken har sin vackraste och intensivaste blomningstid i juni och juli, men ännu i september och oktober ger enstaka sorter ett vackert höstflor. Många av de valda rosorna ger dessutom talrika, färgsprakande nypon på eftersommaren och hösten.

Rosorna planterades hösten 2009 och kommer att ta några år på sig innan de når sin fulla prakt.

Huvudattraktion i Linnés värld är blomsterslottet som sätter stämningen och temat i hela lekparken.

Linnéparken är en del av Växjö stadspark med vackra blomsterplanteringar, centralt belägen vid Domkyrkan. I parken finns Karolinerhuset bevarat. Det stod klart 1715 och var Växjös gymnasium fram till 1850-talet. En av skolans elever var Carl von Linné. I parken finns bland annat en plantering enligt Linnés sexualsystem där Linnés indelning av växtriket i 24 klasser finns representerat med vanliga växter. Här finns också en kaktusplantering med årligt tema, blomstergata, perenn- och buskplanteringar, utomhusscen och vatteninslag.

I parken finns också den populära lekplatsen Linnés värld.

Linnés arboretum

Linnés arboretum är ett mycket spännande projekt som sprungit ur att den 40 hektar stora bostadsnära granskogen Teleborgsskogen, till stor del skövlades av stormarna år 2005 och 2007.

Skogen som nu planterats ska utvecklas till ett unikt beståndsarboretum i Linnés anda med både regionalt och exotiskt växtmaterial från Europa, Asien och Amerika. Teleborgsskogen fungerar redan idag som bostadsnära skog för rekreation, lek och lärande.

Målet med Linnés arboretum är att genom ett samarbete med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp visa ett svenskt och nordiskt exempel på hur fördjupade kunskaper kan användas i praktiken. Här planteras park- och trädgårdsväxter på ett nytt, dynamiskt och långsiktigt sätt. Med tiden kommer man att kunna uppleva alltifrån vildmark till exotiska
miljöer med stammar i olika färger och former, ovanliga blommor och blad. Här finns ett trädrum med rosablommande bergskörsbär, sjok av blomsterlök och planteringar med bambu och azaleor.

Åren 2008–2010 planterades här 10 000 skogsplantor av 150 olika sorter.

Förhoppningen är att Linnés arboretum kommer att bli ett populärt utflyktsmål i framtiden, för både Växjöbor och turister. Många kommer säkert förvånas över hur snabbt en extraordinär skogsmiljö kan skapas.

Linnéträdgården är designad av Ulf Nordfjell, en av landets främsta landskapsarkitekter.

Linnéträdgården är designad av landets kanske främste
landskapsarkitekt Ulf Nordfjell. Han har skapat en modern
Linnéträdgård som speglar vår tids intresse för arkitektur,
konst, design, natur och trädgård. Välbekanta vilda arter
visas i enkla arrangemang tillsammans med Linnéväxter
så som vit krollilja, hasselört, hammarbytaklök och givetvis
Linnés egen blomma linnea, allt inramat av traditionella
svenska material som granit, timmer och stål.

Linnéträdgården deltog i maj 2007 på Chelsea Flower Show
i London, Europas mest prestigefyllda trädgårdsutställning.
Där belönades den med en guldmedalj och fick stor
uppmärksamhet av såväl publik som av media. Nu har den
uppförts permanent vid Trummens strand i Växjö.

Lugnets park är en helt ny stadsdelspark i gammal miljö med en historia av odling. Spår från förr ses i stenmurar, uppvuxna fruktträd, rosor och syréner. Parken ligger på en vacker västsluttning och erbjuder lummiga träd, klippta gräsmattor, härlig natur och ängsmark, lekplats, bollplan och blomsterplanteringar. Hela parken har en lantlig karaktär och lekplatsen har bondgårdstema med lekredskap utformade som kor, hästar och grisar.

I Lugnets park finns en klassisk rabatt med ”mormorsväxter” bestående av tåliga, långlivade växter som odlats i Sverige under lång tid och var mycket vanliga hos gemene man för 3–5 generationer sedan. Exempel på sådana växter är dagliljor,
löjtnantshjärtan, phlox och pioner. Den här planteringen utgörs av sorter som fanns att köpa på plantskolor i Sverige före 1940 och är så odlingsvärda att de fortfarande finns kvar i sortimenten hos vissa plantskolor, trots hård konkurrens
från nya sorter.
Här finns också ett pionsortiment med 35 pionsorter som planterades hösten 2007. Pioner tar flera år på sig innan de når sin fulla prakt men blommorna blir fler och fler för varje år som går. Pionernas blomningstid i juni är kort men genom
en variation av sorter som avlöser varandra har blomningen förlängts något.

I Paul Bobergs park har vi bevarat ek-kullens form med blommande liljekonvalj på våren. I parken finns sittplatser, grusgångar, busk- och perennplanteringar samt öppna gräsytor för lek och aktiviteter.

Parken har fått sitt namn efter Paul Boberg som var chef för Smålands museum 1925-1940. Han var också arkitekt och har bland annat ritat den rosa tillbyggnaden på Smålands museum.

Spetsamossen håller på att genomgå en omfattande förvandling till en urban mötesplats och aktivitetspark. Arbetet med parken påbörjades i maj 2009 och kommer att pågå under flera år.

Skejtparken var först på plats och har utvecklats till en självklar mötesplats i parken. Där träffas kompisarna för ett par timmars åkning och boende i närområdet lockas hit för att se spännande konster och nya tricks.

Granne med skejtparken ligger en parkourpark med över 30 hinder i olika svårighetsgrader.

För den som vill ta det lite lugnare finns det sköna hammockar
med utsikt över glödande, varma blomsterplanteringar. Härifrån
är det sedan nära till minigolfbanan för fortsatta aktiviteter.

Strandbjörkets kaffestuga är ett populärt besöksmål under sommaren.

Strandbjörket är Växjös mesta lekplats, med lekredskap på stora, härliga gräsytor. Barnfamiljer, unga och gamla har Strandbjörket som utflyktsmål och mötesplats. Här finns lek för både större och mindre barn och lekplatsen är tillgänglighetsanpassad för barn med funktionshinder. Strandbjörkets kaffestuga med servering i direkt anslutning till lekplatsen är under sommartid en välbesökt attraktion i parken.

Teleborgs slott byggdes, som en bröllopsgåva, i slutet av 1800-talet

Teleborgs slott har en säregen stil och uttryck som fascinerar och inspirerar många besökare. Slottet som från början var en morgongåva har idag, över hundra år senare, omvandlats till hotell, konferensoch festlokal. Slottsparken som anlades 1931 har en finparksdel med klippta gräsytor och blomsterplanteringar och en naturparksdel med kuperad terräng, rhododendron och stora bokar, ekar, björkar och granar.

Slottsparken ligger i direkt anslutning till Linnéuniversitetet med utsikt över sjön Trummen. Från Teleborgs slott har man tillgång till flera vackra promenadslingor. Att ta sig runt Trummen, via slottsbron, är 3,5 km, Växjösjön 4,5 km och att röra sig som i en åtta runt båda sjöarna är cirka 8 km. Söder om Slottsparken finns Teleborgs naturreservat bestående av ett
omväxlande odlingslandskap med öppna fält och artrika hagmarker.

HÄR ÄR NÅGRA FLER TIPS FRÅN OSS!

Sidan uppdaterades den